Servicebetingelser

Når du handler online på Scandinavian Hairs webshop indsamler & opbevarer vi personlige oplysninger i forbindelse med et køb. Vi opbevarer din e-mail adresse, hvor man selv vil blive bedt om, at indtaste yderligere oplysninger såsom navn, adresse & dit telefon nummer.

Hvad bruges dine informationer til?

Disse oplysninger lagres, for at kunne behandle din ordre hurtigst muligt & for at gøre det nemmere for dig, så du ikke skal genindtaste dine oplysninger igen ved næste køb.

Videregivelse af oplysninger til andre

De oplysnnger du deler med os er fortrolige & kommer ikke videre til andre parter. Vi lejer eller sælger ikke dine oplysninger om dig til andre. Dette er en undtagelse ift. data, som skal udleveres ved lov.